TOS

TOS
Terma dan Syarat Penggunaan Laman Web

All Software provided by cheatshackgenerator.com is completely free to download and use. You are not allowed to re-upload the software. Anda tidak dibenarkan untuk berkongsi maklumat yang dihasilkan oleh perisian. Anda boleh menggunakan perisian ini untuk selama-lamanya secara percuma, kami tidak menjamin bahawa perisian kami masih berfungsi jika ia ketinggalan zaman.

1. Syarat

Dengan mengakses laman web ini, anda bersetuju untuk terikat oleh laman web Terma dan Syarat Penggunaan, semua undang-undang dan peraturan yang berkaitan, dan bersetuju bahawa anda bertanggungjawab untuk mematuhi mana-mana undang-undang tempatan. Jika anda tidak bersetuju dengan mana-mana terma, anda dilarang daripada menggunakan atau mengakses laman web ini. Bahan-bahan yang terkandung di dalam laman web ini dilindungi oleh hak cipta dan cap dagangan undang-undang.

2. Gunakan Lesen

Kebenaran diberikan untuk sementara memuat turun satu salinan dari bahan-bahan (maklumat atau perisian) on cheatshackgenerator.com web site for personal, tontonan bukan komersial sementara sahaja. Ini adalah pemberian lesen, tidak pemindahan hakmilik, dan di bawah lesen ini, anda tidak boleh:
mengubahsuai atau menyalin bahan-bahan;
menggunakan bahan-bahan untuk tujuan komersial, atau apa-apa persembahan- (komersial atau bukan komersial);
attempt to decompile or reverse engineer any software contained on cheatshackgenerator.com web site;
mengeluarkan apa-apa hak cipta atau proprietari lain dari bahan-bahan; atau
memindahkan bahan-bahan kepada orang lain atau "cermin" bahan-bahan di mana-mana pelayan lain.
Lesen ini akan tamat secara automatik jika anda melanggar mana-mana sekatan ini dan boleh ditamatkan oleh gamehack.fbzone.us pada bila-bila. Apabila menamatkan tontonan anda bahan-bahan ini atau atas penamatan lesen ini, anda perlu memusnahkan apa-apa bahan yang dimuat turun dalam simpanan anda sama ada dalam format elektronik atau bercetak.

3. Penafian

The materials on cheatshackgenerator.com’s web site are provided “as is”. cheatshackgenerator.com makes no warranties, tersurat atau tersirat, dan dengan ini menolak dan menafikan semua jaminan lain, termasuk tetapi tidak terhad, implied warranties or conditions of merchant ability, kesesuaian untuk tujuan tertentu, atau bukan pelanggaran harta intelek atau pelanggaran hak-hak. Selanjutnya, cheatshackgenerator.com does not warrant or make any representations concerning the accuracy, keputusan mungkin, atau kebolehpercayaan penggunaan bahan-bahan di laman web Internet atau selainnya yang berhubungan dengan bahan-bahan tersebut atau mana-mana laman web yang dipautkan ke laman web ini.

4. Had

In no event shall cheatshackgenerator.com or its suppliers be liable for any damages (Termasuk, tanpa had, ganti rugi bagi kehilangan data atau keuntungan, atau kerana gangguan perniagaan,) arising out of the use or inability to use the materials on cheatshackgenerator.com Internet site, even if cheatshackgenerator.com or a gamehack.fbzone.us authorized representative has been notified orally or in writing of the possibility of such damage. Kerana sesetengah bidang kuasa tidak membenarkan had pada waranti yang tersirat, atau batasan liabiliti untuk ganti rugi berbangkit atau bersampingan, batasan-batasan ini tidak mungkin dikenakan kepada anda.

5. Semakan dan Errata

The materials appearing on cheatshackgenerator.com’s web site could include technical, tipografi, atau kesilapan fotografi. cheatshackgenerator.com does not warrant that any of the materials on its web site are accurate, lengkap, atau semasa. cheatshackgenerator.com may make changes to the materials contained on its web site at any time without notice. cheatshackgenerator.com does not, Walau bagaimanapun, membuat sebarang komitmen untuk mengemas kini bahan-bahan.

6. Pautan

cheatshackgenerator.com has not reviewed all of the sites linked to its Internet web site and is not responsible for the contents of any such linked site. The inclusion of any link does not imply endorsement by cheatshackgenerator.com of the site. Penggunaan mana-mana laman web yang dipautkan adalah atas risiko pengguna sendiri.

7. Laman Terma Penggunaan Pengubahsuaian

cheatshackgenerator.com may revise these terms of use for its web site at any time without notice. Dengan menggunakan laman web ini, anda bersetuju untuk terikat dengan versi semasa Terma dan Syarat Penggunaan.

8. Undang-undang

Any claim relating to cheatshackgenerator.com’s web site shall be governed by the laws of the State of New York without regard to its conflict of law provisions.

Terma dan Syarat yang berkenaan dengan Penggunaan Laman laman umum.

Dasar Privasi

Privasi anda adalah amat penting kepada kami. Oleh itu, kami telah membangunkan Polisi ini bagi membolehkan anda untuk memahami bagaimana kita mengumpul, penggunaan, berkomunikasi dan mendedahkan dan menggunakan maklumat peribadi. Berikut menggariskan dasar privasi.

Sebelum atau pada masa yang mengumpul maklumat peribadi, kami akan mengenal pasti maksud yang baginya maklumat yang dikumpul.
Kami akan mengumpul dan menggunakan maklumat peribadi semata-mata dengan tujuan memenuhi maksud yang dinyatakan oleh kami dan untuk tujuan lain yang serasi, kecuali kami mendapat kebenaran daripada individu yang berkenaan atau seperti yang dikehendaki oleh undang-undang.
Kami hanya akan menyimpan maklumat peribadi selama diperlukan untuk memenuhi tujuan tersebut.
Kami akan mengumpul maklumat peribadi dengan sah dan adil cara dan, di mana sesuai, dengan pengetahuan atau kebenaran daripada individu yang berkenaan.
Data peribadi harus relevan kepada maksud yang baginya ia adalah untuk digunakan, dan, setakat yang perlu bagi maksud itu, ini tepat, lengkap, dan up-to-tarikh.
Kami akan melindungi maklumat peribadi dengan perlindungan keselamatan yang munasabah terhadap kerugian atau kecurian, serta akses yang tidak dibenarkan, pendedahan, menyalin, penggunaan atau pengubahsuaian.
Kami akan membuat sedia ada kepada pelanggan maklumat mengenai dasar-dasar dan amalan kami berkaitan dengan pengurusan maklumat peribadi.
Kami komited untuk menjalankan perniagaan kami selaras dengan prinsip-prinsip ini untuk memastikan bahawa kerahsiaan maklumat peribadi adalah dilindungi dan dikekalkan.

css.php
WP-Latar Belakang Lite oleh InoPlugs Web Design dan Tukang emas Schönmann 1010 Vienna